User Tools

Site Tools


tl:public

Impormasyon

Ang IQUALIF ay software na kumuhuha ng datus na ginagamit para kumuha ng malaking pampublikong datus tulad ng tirahan, telepono, at email galing sa yellow at white pages na talahanapan. Ang IQUALIF ay mayroong hiwalay na makukuhang bersyon ng software kung saan maaring mag-scrape sa yellow at white page na talahanapan ng hiwalay. Ang IQUALIF ay magagamit sa 16 na pandaigdigang wika para sa mga gumagamit ng softwarese para mas madaling lumabas sa sarili nilang wika.

Layon

Ang IQUALIF ay ginawa para makapagbigay ng totoong datus ng numero ng Tao at ng Negosyo para sa pagsasaliksik, kalakalan, pagbebenta, at iba pang komersiyal. Ito ay ang epektibong paraan para mapalawak ang negosyo sa B2B at B2C na antas.

Kopyahin

Para makuha ang libreng pasgubok na besyon ng IQUALIF, i-click ang https://www.iqualif.com/en/yellow-data-pages-extractor-white-extract-people-business-download-scrapper. Hanapin ang iyong bansa at piliin ang IQUALIF version (Tao o Negosyo). I-click ang Download button para makuha ang mga magagawang dokumento.

Maaring kopyahin ng direkta ang besyon ng lisenya sa pamamagitan ng pag-click sa https://www.iqualif.com/en/buy. Hanapin ang iyong rehiyon at bansa . Piliin ang nais na bersyon at i-click ang Download.


Paglagay

Windows

Pagkatapos ng pagkopya sa software mula sa website, i-click ang .exe para mapagana ang ayos. Kompletuhin ang paglalagay at tingnan ang bagong IQUALIF imahe sa desktop. Dalwang beses i-click ang imahe para lumabas ang aplikasyon

 1. Ilagay ang software sa downloaded .exe bilang karaniwang windows app.
 2. Maaari ring paganahin ang software mula sa desktop.

Kung nais mapanuod ang video pumunta sa: https://www.youtube.com/watch?v=jDT745KFcBY

MAC

Dalawang beses i-click ang .pkg na dokumento na itong nakopya na sa iyong Mac operating system. Kompletuhin ang paglalagay at buksan ang Finder app. Hanapin ang application folder at hilahin ang iyong IQUALIF papunta sa application folder. Dalawang beses i-click ang aplikasyon para simulan ang IQUALIF.

 1. Ilagay ang software sa downloaded .pkg bilang karaniwang mac app (kung may babalang lalabas, iright-click at i-click ang buksan).
 2. Maaring paganahin ang software mula sa Application folder.

Linux

Buksan ang .zip na iyong nakopya sa iyong Linux. Tingnan ang extracted folder. Ilagay ang package mula sa linya ng atas gamit ang atas na

apt-get install ${packagename}

O

unzip ${packagename}.zip
sudo java -jar ${packagename}/l.jar

Tingnan Troubleshooting


Pagkakaayos ng Interface

 1. Listahan na Paraanimg
  1. Pag-usad ng Pagnahapimg
 2. Browser na Paraanimg
  1. Pag-usad ng Pagnahapimg
 3. Manu-manong Paraanimg
  1. Pag-usad ng Pagnahapimg
 4. Magpasok ng Dokumento (Import list)img
  1. Pag-usad ng Pagnahapimg

Simulan ang Paghanap

Sa IQUALIF ay maari kang maghanap ng contacts mula sa pangunahing interface ng aplikasyon. Maari ring pumilii ng direktoryo ng mapagkukunan mula sa dropdown para kumuha ng datos ng tao o negosyo at ilagay ang napili img Merong limang modes ng pagkuha ng datos; Listahan ng Paghanap, Paghahanap sa Semi-Auto, Manwal na Padghahanap, Paghahanap sa Browser, at Paghahanap gamit ang nakuhang dokumento

Listahan na Paraan

Ang paghahanap sa listahan ay epektibo sa pagkalap ng napakaraming contacts sa pamamagitan ng kaunti lamang na pag click. Para simulan ang paghanap sa listahan na paraan

 1. Piliin ang listahan na Paraan
 2. Piliin ang probinsya mula sa kaliwang bahagi ng window
 3. Piliin ang nais na Lungsod mula sa gitnang bahagi ng window
 4. Pagkatapos ng pagpili ng probinsya at lunsod piliin ang kalye mula sa kanang bahagi ng window
 5. I-click ang Start button img mula sa itaas na bahagi para simulan ang pagkuha ng datus. Kapag may bagong paghahanap na nasimulan, may ilalabas na mensahe ang aplikasyon “Idagdag sa huling nahanap?”. I-click ang Oo kung nais idagdag ang datos sa dating resulta o i-click ang Hindi kung nais itago ang bagong nahanap sa hiwalay na dokumento. Maaaring tingnan ang pag-usad ng paghahanap sa may ibabang bahagi ng screen.
 6. Kapag ang paghahanap ay 100% kompleto, Ilabas ang datus sa pamamagitan ng pag-click sa Export Results buttonimg. Export results ay maaring i-save sa .csv, .xls at .xlsx formats. Maaring ihinto ang paghahanap sa pamamagitan ng pagclick ng Pause buttonimg at ipagpatuloy mamaya

img

Browser na Paraan

Browser na paraan ay makakatulong sa paghahanap ng contacts direkta sa yellow/white page websites.

 1. Piliin ang Browser na Paraan
 2. Ilagay ang tanong sa website search bar at pindutin ang Enter
 3. At kapag lumbas na ang tala sa website, i-click ang img button para maipasok ang resulta sa IQUALIF
 4. Kapag kompleto na ang pagpasok, i-click ang img button para ilabas ang contacts sa iyong gamit

img

Semi-Awtomatikong Paraan

Ang Semi-awtomatikong paraan ay paghanap ng datos ng contact ng tiyak na kalye lamang. Para simulan ang paghahanap na semi-awtomatiko

 1. Piliin ang Semi-Awtomatikong Paraan
 2. Piliin ang probinsya sa kaliwang bahagi ng window
 3. Piliin ang nais na Lungsod sa gitnang bahagi ng window
 4. ilagay ang pangalan ng kalye sa kanang bahagi ng window
 5. Simulan ang paghanap
 6. Ilagay ang datos sa nais na anyo sa iyong gamit.

img

Manu-manong Paraan

Ang Manu-manong paraan ay malayang paghanap ng contacts sa pamamagitan ng manu-manong paglagay ng nais na pamantayan at lokasyon

 1. Piliin ang Manu-manong paraan mula sa listahan
 2. Para makuha ang datos ng tao ilagay ang Postcode, Lungsod, at Kalye sa screen kasama ang paunang napili sa white page option mula sa talahanapan. Para sa datos ng negosyo, ilagay ang Departamento at pangalan ng kalye sa screen.
 3. I-click ang img button para simulan ang paghahanap.
 4. I-click ang export data option kapag kompleto na ang paghahanap.

img

Mula sa nakuhang mga dokumento

Para hanapin ang talahanapan sa nakuhang dokumento kailangan ng .csv file na may tamang pangalan ng hanay sa sumusunod na ayos img Pindutin ang CTRL+I mula sa keyboard o pumunta sa tab ng Dokumento at piliin ang Nakuhang Dokumento mula sa listahan para mabuksan ang kinuhang dokumento sa screen img I-click ang Browse button sa import screen para pumili ng CSV file mula sa iyong gamit. Pumili ng dokumento at i-click ang Buksan img Ang pangkalahatang nakuhang dokumento ay ilalabas ang hanay ng grid katulad ng nasa ibaba img Itugma ang hanay ng dokumento sa hanay ng talahanayan at i-click ang Simula. Kapag tagumpay ang pagkuha, may lalabas na mensahe “Tapos na ang pagkuha” img I-click ang img button mula sa taas na menu. May mensansaheng lalabas nagtatanong kung nais simulan ang bagong paghahanap img I-click ang Bagong paghanap mula sa dokumento na pilian. Ang aplikasyon ay magsisimulang maghnap gamit ang nakuhang hanay. Maghintay hanggang matapos ang paghahanap ng 100% at mailabas ang datus sa nais na format


Lisensiya

Ang screen ng Lisensiya ay nagbibigay ng detalye ng kasalukuyang katayuan sa pag-aktibo ng produkto

Para mabuksan, sa itaas na bahagi ng screen, i-click ang menu ?>Lisensya. i-click ang buy button para makuha ang online form, kung saan maaring pumili ng anyo ng produkto at maglagay ng kinakailangan na impormasyon sa pagsingil.

Ang video na ito ang magpapakita kung paano tingnan kung aling besyon ng software ang iyong ginagamit: https://www.youtube.com/watch?v=gAGNEdbKS5Y

Paganahin ang Libreng Pagsubok

Pagkatapos ilagay ang bersyon ng pagsubok, pumunta sa tab ng lisensiya sa ? menu at i-click ang Paganahin ang 3-araw na Libreng Pagsubok. I-click ang OK. May mensaheng lalabas “Napagana na ang produkto” img

Paganahin ang Lisensiya

Maaring makuha ang activation key ng lisensiya sa pagbili ng software mula sa aplikasyon o bumista sa website na ito https://www.IQUALIF.com/en. I-click ang img button para direktang mabili ang produkto mula sa aplikasyon

Para paganahin ang lisensiya buksan ang screen ng lisensiya mula sa ? menu Lisensiya. Piliin ang Paganahin ang Lisensya na pilian at ilagay ang key ng lisensiya. Para mas mapabilis, ipinapayo namin na kopyahin-idikit ang lisensiya, kopyahin ang lisensiya kasama ang -, i-click ang unang parihaba at idikit sa pagpindot ng CTRL+V I-click ang OK para kompletuhin ang pagpapagana. May mensaheng lalabas sa matagumpay na pagpapagana img

Pagkuha ng Lisensiya

Maaring makuha ang lisensiya ng IQUALIF sa pamamagitan ng pabili ng software mula sa website o sa pag-click imgmula sa aplikasyon

Piliin ang produkto at idagdag ito sa shopping cart. Magpatuloy sa paglabas para maibigay ang pangkalahatang impormasyon at detalye ng card. Matatanggap ang activation key ng lisensiya sa pamamagitan ng email sa loob ng isang oras ng pagkumpirma ng order. Magagawa ang pagbabayad online mula sa website, Debit/Credit Card, Bitcoin, at PayPal. Para sa Bank Transfer na bayad, makipag-ugnayan sa sales department mula sa online contact form para sa iba pang detalye.


Progreso

Ito ang progress bar na nagtuturo ng estado ng kasalukuyang paghahanap

 1. Natitirang Pahina: makikita ang bilang ng pangunahing paghahanap sa pila (e.g. restaurant in Ontario)
 2. Sunod na natitirang pahina: makikita ang bilang ng sunod na mga pahina sa pila (e.g. restaurant in Ontario is displayed on 7 pages)
 3. Detalye ng natitirang pahina: makikita ang bilang ng pahina kasama ang contact details at buong impormasyon ang mayroon (e.g. profile page)

img


Ayos

Para buksan, sa itaas na bahagi ng screen, i-click ang menu File>Settings

Wika

Sa setting na ito ay pinapayagan ka na isalin sa ibang wikang magagamit ang IQUALIF mula sa dropdown. Ang IQUALIF ay maaring isalin sa 14 na wika kabilang ang French, Dutch, Spanish, Italian, Arabic, Portuguese, Turkish, Hindi, Korean at Japanese.

Kumuha ng mas maraming detalye

Sa setting na ito ay pinapayagan ka na kumuha ng mas maraming impormasyon, mula sa detalye ng pahina ng kompanya. Kapag hindi pinagana, mas mabilis ang paghahanap

Kumuha ng mas maraming datuos ng liham

Sa setting na ito1) ay pinapayagan ka na pumili kung nais na maghanap para sa emails. Kapag hindi pinagana, mas mabilis ang paghahanap

Burahin ang magkatulad

Ang setting na ito ang titingin sa magkatulad na tala na may magkaparehong numero at burahin ang parehas na datus mula sa resultang nailabas

Pagtago ng Propesyonal

Maaring paganahin ang Tago2) i-checkbox para tanggalin ang propesyonal na tala mula sa bawat paghahanap. Ang ayos na ito ay angkop sa paghahanap sa parehong yellow at white page

Pinaghusay

Bagong Ayos

Maaring iayos ang dalas ng pagbabago sa bahaging ito para sa automatic database. Piliin ang 1 araw, 2 araw, 7 araw, o 30 araw mula sa listahan o i-click ang Check for Updates para i-update kung kailan kailangan img

Manu-manong Bagong Ayos

Ang video na ito ang magpapakita kung paano baguhin ng manu-mano ang software: https://www.youtube.com/watch?v=X1Vlcpm2RYE&t=10s

Ilagay sa Server na Ayos

Maarin mong ilabas ang mga nahanap na datos sa server sa pagdagdag ng server credentials sa bahaging ito. Ilagay ang detalye ng koneksiyon ng MySQL database

 1. Host IP
 2. Database
 3. User
 4. Password

I-click ang Test button para tingnan kung matatag na ang koneksiyon. Makakakuha ng sumusunod na mensahe kung koneksiyon ay hindi matatag img

Server na Paraan (Master/Slave)

Maaring paganahin ang aplikasiyon sa server mode at magtatag ng master-slave koneksiyon kasama ang ibang makina para isakatuparan ang pagpapaandar ng paghahanap. Para gumawa ng isang koneksiyon, ilagay ang Password at Port ng slave machine. Ang setting ay nangangailangan na i-restart sa bawat ON and OFF

Paganahin ang pagtago ng IP

Maaari mong itago ang iyong IP address dahil sa mga regulasyon sa pandaigdigang privacy o blocking. Para gamitin ang setting i-click ang Browse button para ipasok ang .csv panghaliling listahan. Ang panghaliling listahan ay dapat nasa sumusunod na ayos

10.0.0.1:3126 or socks;10.0.0.1:3126;user;pass

I-click ang Tick to Enable i-checkbox para itago ang IP


Dashboard

Para buksan, sa itaas na bahagi ng screen, i-click ang menu File>Dashboard

Ang Dashboard screen makakatulong para simulan ang parallel remote na paghanap sa ibat-ibang makina ng sabay. Maari mong subaybayan ang pagusad ng paghahanap mula sa isang makina. Para magdagdag ng bagong makina, ilagay ang IP address, Port address, Password at i-click Add. Maaring pumili ng ibat-ibang makina para burahin o i-refresh ang datos ng sabay-sabay.


Tungkol

Para buksan, sa itaas na bahagi ng screen, i-click ang menu ?>About

Ang About screen ay nagbibigay ng impormasiyon tungkol sa pangalan ng bersyon ng IQUALIF, release number system, detalye ng iyong system OS, at IQUALIF specs (Speed/Page per hour/Contacts per hour)

IQUALIF Canada 41 White v 1.098.99.151
Windows 8.1 (x86,32)(1/155/178)

Pagtanggal

Windows

Pumunta sa Control panel at i-click ang Uninstall a Program or Feature. Hanapin ang IQUALIF at iright-click para tanggalin ang aplikasyon

Kung nais panuoring ang video pumunta sa: https://www.youtube.com/watch?v=kopC_PiYSRs&t=6s

Manu-maong Pagtanggal

Ang video na ito ang magpapakita kung paano manu-manong tanggalin angt software: https://www.youtube.com/watch?v=qaHDn_RdmRE

MAC

 1. Hilahin ang aplikasyon mula sa Applications folder papunta sa trash folder at tanggalin ang aplikasyon
 2. Burahin ang app system files :
  1. Buksana ang Finder
  2. Sa itaas na bahagi ng screen, i-click ang menu Go
  3. I-click ang 'Home' imahe
  4. Buksan ang 'Application Data' folder
  5. Ilipat ang IQUALIF folders sa trash

Linux

Mula sa Software Manager

 1. Buksan ang Ubuntu Software manager.
 2. I-click ang Installed Tab at search para sa mga nailagay na mga aplikasyon
 3. I-click ang Remove button sunod sa iyong aplikasyon.May lalabas na mensahe “Are you sure you want to remove IQUALIF”. Click Remove.

Through Command Line

Para tangalin ang IQUALIF, isulat ang “apt-get” na atas sa linya ng atas

sudo apt-get --purge remove IQUALIF

Pag-aayos

Kung magkaroon ng problema sa pagbubukas ng aplikasyon, sundan ang sumusunod at subukan muling buksan ang aplikasyon

Paglagay ng Pag-aayos

Posibleng problema :

 • Hindi mailagay
 • Computer reboot habang inilalagay, ilagay muli ang solusyon
 • Hindi bumubukas ang software matapos ilagay

Windows

 1. Dalawang beses i-click .exe sa downloaded IQUALIF na magagamit matapos makuha ng software mula sa website. Bubukas ang installer at ang lalabas ang Welcome screen.
 2. I-click ang Sunod para magpatuloy.
 3. Lalabas ang License Agreement sa screen. Tanggapin at i-click Sunod para magpatuloy.
 4. Lalabas ang Installation Folder sa screen. I-click ang Sunod para magpatuloy.
 5. Nailagay na ang software, at ang lalabas ang tagumpay ang paglagay sa screen.
 6. I-click ang Tapos.
 7. Sa Desktop, dalawang beses i-click ang imahe para lumabas ang aplikasyon

MAC

 1. Iright-click ang .pkg file na iyong nakopya sa iyong Mac operating system at i-click ang buksan. Magbubukas ang installer at ang Welcome screen ay lalabas.
 2. I-click ang Sunod para magpatuloy.
 3. Lalabas ang License Agreement sa screen. Tanggapin at i-click Sunod para magpatuloy.
 4. Lalabas ang Installation Folder sa screen. I-click ang Sunod para magpatuloy.
 5. Nailagay na ang software, at ang lalabas ang tagumpay ang paglagay sa screen.
 6. I-click ang Tapos.
 7. Hanapin ang folder ng aplikasyon at hilahin ang iyong IQUALIF sa folder ng aplikayon. Dalawang beses i-click ang aplikasyon para buksan ang IQUALIF.
 8. Maaring paganahin ang software mula sa folder ng aplikasyon.

Linux

 • Tingnan ang this link. Gumagana ito sa Java 8 sa pinaayos na landas.
  • Paganahin gaya ng (tingnan ang bersyon ng java) bago paganahin ang software (o baguhin sa environment file ng iyong distribusyon):
   export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.8.0_221-amd64/
   export PATH=$PATH:/usr/java/jre1.8.0_221-amd64/bin
 • Ilabas sa pamamagitan ng GUI o linya ng atas
  • Command-line (installing “IQUALIF Canada 41 White” as an example):
   1. Gumawa ng bagong talahanapin:
    mkdir -p "$HOME/Application Data/IQUALIF Canada 41 White" && cd "$_"
    • Dapat gumawa ng bagong talahanapin sa loob “$HOME/Application Data”, kung hindi ay magkakaroon ng problema at hindi gagana ang software.
   2. Kopyahin ang nakuhang archive dito:
    cp "/path/to/IQUALIF Canada 41 White.zip" .
   3. Tanggalin ito:
    unzip "IQUALIF Canada 41 White.zip"
   4. Tanggalin ang archive:
    rm "IQUALIF Canada 41 White.zip"

Pagbukas ng Pag-ayos

Windows

 1. Iright-click ang IQUALIF shortcut mula sa desktop
 2. Piliin ang Open with at hanapin para paglagay sa Java
 3. Piliin ang Java at i-Tick always use this app to open .jar files
 4. I-click ang Ok
 5. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema

Kung hindi makita ang java sa listahan ng mga nakuhang mga programa, maaring ito ay dahil ang Java nailagay kasama ng iyong aplikasyon. Subukang ilagay muli sa pamamagitan ng

 1. Pumunta sa C drive at buksan ang Program Files (x86)
 2. Piliin ang IQUALIF folder
 3. Hanapin ang jre-8u31-windows-i586.exe ayusin ang dokumento at dalawang beses i-click para ilagay ito
 4. Kompletuhin ang hakbang ng paglalagay
 5. Simulan muli ang IQUALIF na aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema

MAC

 1. Buksan ang Finder App
 2. I-click ang Go menu sa itaas na bahagi ng screen at piliin ang Home
 3. Buksan ang Application data at IQUALIF folder
 4. Buksan ang l.jar file para simulan ang aplikasyon

Mensahe ng Pagkakamali

Mali Paglalarawan
Hindi tama ang tugon ng server, subukan muli o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye Hindi tama ang tugon ng server ay paminsan-minsan lumalabas sa at pagsisimula ng programa, pagpapagana ng pagsubok na bersyon/lisensya, o ulitin muli ang listahan ng contacts. Mga maaring gawin upang maayos ang problema: Subukang ilagay muli ang programa, Tingnan ang software updates, Hintayin muling magamit ang server
Walang natanggap na datos, Hindi tama ang tugon ng server, subukan muli o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye
Walang tugon, Hindi tama ang tugon ng server, subukan muli o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye
Panloob na Error sa Server, Hindi tama ang tugon ng server, ulitin muli ang listahan o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye
Babala ukol sa walang data, Hindi tama ang tugon ng server, ulitin muli ang listahan o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye
Mali, subukan muli o buksan muli ang IQUALIF, makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye Nagkakaroon ng problema kapag hindi normal ang pagsisimula ng aplikasyon. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema
Mali ang pagsimula ng programa, Buksan muli ang IQUALIF o makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye Nagkakaroon ng problema kapag hindi normal ang pagsisimula ng system. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema
Mali, hindi mai-save ang ayos, makipagugnayan sa amin para sa ibang detalye Nagkakaroon ng problema kapag hindi awtomatikong naiisave ang ayos ng gumagamit. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema
Napagana na ang lisensya, makipagunayan sa amin para paganahin o kumuha sa www.iqualif.comNagkakaroon ng problema kapag sunusubukang paganahin ang aplikasyoin na napagana na
Tapos na ang 3 araw na pagsubok. Kumuha ng lisensya sa www.iqualif.com o makipagungnayan sa amin upang patuloy na magamit ang IQUALIF Nagkakaroon ng problema kapag sinusubukang gamitin ang aplikasyon pagkatapos ng 3 araw na pagsubok
Paso na ang lisensya, makipagunayan sa amin para paganahin o kumuha sa www.iqualif.com Nagkakaroon ng problema kapag sinusubukang gamitin ang aplikasyon pagkatapos na mapaso ang lisensya ng IQUALIF
Hindi mai-load ang modyul ng wika, loading ang nakatakdang wika, simulan ang IQUALIF o makipagunayan sa amin upang maayos Nagkakaroon ng problema kapag hindi nailagay ng aplikasyon ang wika. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema
Hindi mailagay ang ayos, loading ang nakatakdang ayos, simulan ang IQUALIF o makipagunayan sa amin upang maayos Nagkakaroon ng problema kapag hindi nailagay ng aplikasyon ang settings screen. Simulan muli ang aplikasyon para tingnan kung naayos na ang problema
Hindi maipakita ang browser, abisuhan kami sa www.iqualif.com o makipagunayan sa amin para sa iba pang detalye Nagkakaroon ng problema kapag hindi nailagay ng aplikasyon ang browser sa Browser Mode search
Hindi naipadala ang email, tingnan ang kompigurasyon o makipagunayan sa amin para sa iba pang detalye Nagkakaroon ng problema kapag hindi naipadala ng aplikasyon ang email sa pamamagitan ng Contact Us screen. Tingnan ang kompigurasyon ng system at subukan muli
Ang bersyon ay meron lamang 50 contacts, paganahin ang libreng pagsubok, o kumuha ng lisensya sa www.iqualif.com para magamit ang buong bersyon ng IQUALIF Nagkakaroon ng problema kapag sinusubukang maghanap ng contacts matapos ang bersyon ng pagsubok. Sa aplikasyon ay maaring makuha muli ang resulta ng 50 contacts lamang. Bumili ng software para maayos ang problema
Hindi tagumpay ang pag-angkat, humingi ng tulong o makipagunayan sa amin para sa iba pang detalye Hindi suportado ang format, makipagugnayan sa contact@iqualif.com Nagkakaroon ng problema kapag sinusubukang mag-upload ng dokumento na ang format ay hindi suportado ng aplikasyon. Ang File format sa paghahanap kasama ang nakuhang dokumento ay postcode;cities;streets. Ang File format sa pagtago ng IP ay 10.0.0.1:3126 o socks;10.0.0.1:3126;user;pass

Mas Maikling Paraan

 1. CTRL+0 : Gamitin ang nakatakdang gawi
 2. CTRL+1 : Subukang gamitin ang server 1
 3. CTRL+2 : Subukang gamitin ang 2
 4. CTRL+3 : Subukang gamitin ang 3
 5. CTRL+F : Mabilis na paghanap
 6. CTRL+I : Kumuha ng listahan ng lokasyon o mga kategorya mula sa dokumento
 7. CTRL+P : Counter mode
 8. CTRL+Q : Pagtigil ng software
 9. CTRL+R : Ulitin ang paghanap
 10. CTRL+S : I-save ang resulta sa excel o csv
 11. CTRL+V : Ulitin ang bilis ng software

Pagtuturo sa Excel

Salain ang talaan

Para burahin ang mga tala base sa partikular na pamantayan sa excel sheet, buksan ang worksheet at sundan ang linear na hakbang sa ilustrasyon na nasa ibaba

Hakbang 1

Piliin ang hanay ng pamagat at i-click ang ‘Filters’ option in Filters and Data Tab. Maaring gamitin ang short keys Ctrl+Shift+L keys para ilagay o tanggalin ng direkta ang pagsala.

img

Ang dropdown img ay lalabas bilang isang baliktad na tatsulok sa itaas na kanang bahagi ng cell. Dito ay maari kang maghanap at pumili ng tala base sa kategorya ng paghahanap. Maaring makagawa ng ibat-ibang operasyon tulad ng conditional formatting, deletion, o formulated calculations sa nasalang datos.

img

Hakbang 2

I-click ang filter icon sa nais na hanay. May lalabas na mensahe. Piliin ang wastong pamantayan mula sa listahan (sa kasong ito, ito ay ‘ILLE ROUSSE’) at i-click ang ‘Ok’. Para sa malaking datasets, iminumungkahi na i-uncheck ‘Piliin ang Lahat’ at ilagay ang pamantayan sa Search bar para alisin ang manu-manong paghanap mula sa listahan.

img

Para masala sa pamamagitan ng search bar, ilagay ang salita sa search field at i-click ang ‘OK’

img

Lahat ng wastong tala ay makukuha mula sa datos, katulad ng makikita sa ibaba

img

Hakbang 3

Piliin ang mga hilera sa pag-click ng unang tala at hilahin ito patungo sa dulo ng sheet. Ang napiling tala ay highlighted ng grey katulad ng ipinapakita sa ibaba. Iright-click ang seleksyon at i-click ang Delete Rows mula sa pop up. Alternatibong paraan upang burahin ang hilera ay Ctrl- . Lahat ng napiling hilera ay tagumpay na mabubura sa datos.

img

Matapos ang pagbubura, gamitin ang Ctrl+shift+L para matanggal ang pagsala.

1)
Yellow version only
2)
White version only
tl/public.txt · Last modified: 2021/08/09 13:28 by jacques

Page Tools